وصف الحال مردها پس از فوت همسر

 

مردها کین گریه در فقدان همسر می کنند

بعد مرگ همسر خود ، خاک بر سر می کنند !

 

خاک گورش را به کیسه ، سوی منزل می برند !

دشت داغ سینه خود ، لاله پرور می کنند

 

چون مجانین ! خیره بر دیوار و بر در می شوند

خاک زیر پای خود ، از گریه ، هی ! تر می کنند

 

روز و شب با عکس او ، پیوسته صحبت می کنند

دیده را از خون دل ، دریای احمر می کنند !

 

در میان گریه هاشان ، یک نظر ! با قصد خیر !!!

بر رخ ناهید و مینا و صنوبر می کنند !

 

بعدِ چندی کز وفات جانگداز ! او گذشت

بابت تسلیّت خود ! فکر دیگر می کنند

 

دلبری چون قرص ماه و خوشگل و کم سن و سال

جانشین بی بدیل یار و همسر می کنند

 

کــج نیندیشید !!! فکــر همسر دیگر نیَند !

از برای بچه هاشان ، فکر مادر می کنند !!!

/ 0 نظر / 11 بازدید