ناگوار تراز یتیم

روایتى است که شیخ بزرگوار صدوق رحمه اللَّه به اسناد مذکور در متن از امام حسن عسکرى علیه السّلام از پدران گرامش از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله آورده که فرموده:

«ناگوارتر از یتیمى فرد بى‏مادر و پدر، یتیمى آن کسى است که از امامش دور افتاده، و توان وصول به او را ندارد، و پاسخ مسائل مورد نیازش را نمى‏داند، پس بدانید که شیعه ما داناى به علوم ماست، و افرادى که- به دلیل عدم دیدار- از علم ما بى‏خبر مانده‏اند همچون یتیمى در کنف حمایت ایشانند. بدانید جایگاه کسى که هدایت و ارشاد نموده و دستورات و شرائع ما را تعلیم مى‏کند همراه ما در گروه انبیاء در اعلى علّیین خواهد بود.

منبع: احتجاج-ترجمه جعفرىج‏1 ص 6

/ 0 نظر / 10 بازدید