دشمنی های ام المومنین عایشه و امیر المومنین علی ع

احتجاج-ترجمه جعفرى    ج‏1    351    سخنان حضرت امیر - علیه السلام - در کارزار جمل .....  ص : 344

 و روایت است که طلحه در اثر تیراندازى خود مروان بن حکم کشته شد.

و نیز نقل است که مروان بن حکم به هر دو سپاه تیراندازى کرده و مى‏گفت: به هر کدام که بخورد فتح است، و این ریشه در قلّت دین و تهمت او بر جمیع افراد مسلمین دارد.

احتجاج-ترجمه جعفرى    ج‏1    352    سخنان حضرت امیر - علیه السلام - در کارزار جمل .....  ص : 344

 واقدىّ نقل کرده که: عمّار پس از پایان جنگ بر عائشه وارد شده و گفت:

شمشیر زدن فرزندان خود را در راه حقّ چگونه دیدى؟ عائشه گفت: آیا به این بصیرت پس از پیروزى و غالب شدن رسیدى؟

عمّار گفت: بینش و بصیرت من بالاتر از اینها است، بخدا اگر شما پیروز شده و ما را تا نخلستانهاى شهر یمن «هجر» عقب مى‏راندید هر آینه از روى یقین خود را بر حقّ و شما را بر باطل مى‏دانستیم! عائشه گفت: این خیالى است که تو مى‏کنى! اى عمّار از خدا بترس،

                        احتجاج-ترجمه جعفرى، ج‏1، ص: 352

مگر دین خود را بخاطر خشنودى علىّ بن ابى طالب از دست داده‏اى؟

احتجاج-ترجمه جعفرى    ج‏1    353    سخنان حضرت امیر - علیه السلام - در کارزار جمل.....  ص : 344

 و روایت شده که عمرو بن عاص به عائشه گفت: آرزو داشتم که تو در جنگ جمل مرده بودى! عائشه گفت: اى بى‏پدر براى چه؟! گفت: خب تو بخاطر هدف خود کشته شده و به بهشت مى‏رفتى، و من مرگ تو را بزرگترین رسوائى و سرزنش علیه علىّ قرار مى‏دادم!.

احتجاج-ترجمه جعفرى    ج‏1    358    احتجاج ام سلمه رضی الله عنه همسر گرامى پیامبر صلىالله علیه و آله بر عائشه در مخالفت با خروج او به جنگ با أمیر المؤمنین علیه السلام .....  ص :354

و این را بدان که انحراف و سستى پایه‏هاى دین هرگز با خروج زنها درست و استوار نگردد، و پراکندگى و اختلال امور اجتماعى با مجاهده زنها اصلاح نپذیرد، و نیکویى زنان در این است که دیدگان خود را فرو بسته، و دامنهاى خود را جمع نموده، و پیوسته مراقب جوانب و اطراف خود باشند

احتجاج-ترجمه جعفرى    ج‏1    359    احتجاج ام سلمه رضی الله عنه همسر گرامى پیامبر صلىالله علیه و آله بر عائشه در مخالفت با خروج او به جنگ با أمیر المؤمنین علیه السلام .....  ص :354

 از حضرت أبو عبد اللَّه الصّادق علیه السّلام نقل است که فرمود: هنگام خروج عائشه از مکّه امّ سلمه بر او وارد شده و پس از حمد و ثناى الهى و صلوات بر پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله گفت:

                        احتجاج-ترجمه جعفرى، ج‏1، ص: 358

اى عائشه تو واسطه در میان امّت و رسول خدا هستى، و تو از افراد حرم و خانواده پیغمبرى، و قرآن دامن تو را جمع نموده و نشاید که تو دامن خود را فراخ بگیرى، و تو را باید که مویها و گیسوان سر خود را پراکنده و منتشر نکنى، و آواز خود را در میان مردان غریبه ظاهر و بلند ننمائى، و باید متوجّه باشى که خداوند متعال به حرکات و اعمال ما مطّلع مى‏باشد، و هر گاه این عمل پسندیده و به صلاح تو بود: البتّه رسول اکرم تو را به آن توصیه مى‏فرمود، در صورتى که آن حضرت از خروج و بیرون رفتن تو نهى فرموده است.

و این را بدان که انحراف و سستى پایه‏هاى دین هرگز با خروج زنها درست و استوار نگردد، و پراکندگى و اختلال امور اجتماعى با مجاهده زنها اصلاح نپذیرد، و نیکویى زنان در این است که دیدگان خود را فرو بسته، و دامنهاى خود را جمع نموده، و پیوسته مراقب جوانب و اطراف خود باشند. اى عائشه چه جوابى براى رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله خواهى داشت اگر وى را در میان این راه ملاقات کنى، در حالى که سوار بر اشتر خود شده و از منزلى به منزل دیگر حرکت کرده، و بیابانهاى وسیع و کوههاى بلند را بر اساس هوى و هوس و براى غیر خدا در مى‏نوردى؟ اى عائشه، چطور با آن حضرت روبروى خواهى شد در حالتى که پیمان او را شکسته؛ حجاب حرمت او را هتک کرده باشى؟ و بخدا سوگند مى‏خورم که اگر من چنین راهى را رفته بودم، و سپس مرا به بهشت دعوت مى‏کردند، هرگز به جهت خجالت و شرمسارى از آن حضرت داخل نشده و پس از هتک حرمت و رفع حجاب‏

                        احتجاج-ترجمه جعفرى، ج‏1، ص: 359

آن پیامبر گرامى حاضر نمى‏شدم که وى را ملاقات نمایم!. پس اى عائشه از خدا بترس و از پناه خدا بیرون مباش، و از فضاى پرده رسول خدا سر بیرون میار، (1) اى عایشه، بهترین عبادت براى تو چیزى است که از آن جهت کوتاهى کردى، و همان کار که از جانب خدا و رسول موظّف به آن بودى همانا بالاترین و خالصترین عمل براى تو بود، و همان روش گذشته که داشتى نیکوترین خدمتى بود که از جانب تو براى دین اسلام انجام مى‏گرفت، ولى متأسّفانه امروز بر خلاف آن عمل مى‏کنى. و بخدا قسم مى‏خورم چنانچه حدیثى را که خود از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله شنیدم برایت نقل کنم مرا چون مارى خالدار و تند مى‏گزى!.

احتجاج-ترجمه جعفرى    ج‏1    359    احتجاج ام سلمه رضی الله عنه همسر گرامى پیامبر صلىالله علیه و آله بر عائشه در مخالفت با خروج او به جنگ با أمیر المؤمنین علیه السلام .....  ص :354

عائشه گفت: مواعظت را دریافته و و نصایحت را پذیرفتم، ولى راه و مسیر من با آنچه تو فکر مى‏کنى مغایر است، و من نه فریب خورده‏ام و نه راه باطل را مى‏پیمایم، و چه نکته مناسبى بود که مرا بدان واقف گرداندى، ولى من تنها براى جدایى میان دو گروه متخاصم عازم آنجا مى‏باشم، حال اینکه من در این حرکت مجبور نبوده و در صورت ترک آن هیچ محذورى براى من نخواهد داشت، و البتّه در صورت عدم توقّف در این قیام مأجور خواهم شد.

احتجاج-ترجمه جعفرى    ج‏1    360    احتجاج ام سلمه رضی الله عنه همسر گرامى پیامبر صلى الله علیه و آله بر عائشه در مخالفت با خروج او به جنگ با أمیر المؤمنین علیه السلام .....  ص : 354

از حضرت جعفر بن محمّد امام صادق- علیه الصّلاة و السّلام- نقل است که فرمود:

وقتى عائشه پس از پایان جنگ جمل از کرده خود نادم و پشیمان گردید امّ سلمه این ابیات را

                        احتجاج-ترجمه جعفرى، ج‏1، ص: 360

سرود: (1) اگر کسى از لغزش و خطا محفوظ مى‏ماند، حتما عائشه در این مقام رتبه أوّل را مى‏داشت، که او همسر رسول خدا و دانا به آیات قرآن و فاضل و حکیم بود، ولى گاهى عقل انسان مغلوب شده و هوى و هوس بر آدمى مسلّط و غالب مى‏شود، و در این صورت آنکه متأخّر و عقب افتاده بود مقدّم مى‏شود و آنکه جلوتر بود متأخّر و عقب مى‏ماند، خداوند از خطاها و لغزشهاى عایشه بگذرد که انس مرا تبدیل به وحشت ساخت.

عائشه در جواب به او گفت: اى خواهر مرا شماتت مى‏کنى؟ امّ سلمه گفت: نه، ولى این را باید دانست که چون فتنه‏اى پیش آمده و برانگیخته شود، دیدگان بینا تیره و تار نماید و چون بر طرف شود دیگر دانا و نادان همه و همه آن را تشخیص مى‏دهند.

احتجاج-ترجمه جعفرى    ج‏1    366    احتجاج أمیر المؤمنین علیه السلام پس از ورود به بصره با گروهى از لشکریانش پیرامون تقسیم غنائم .....  ص : 361

سپس أمیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: خدا شما را رحمت کند! شما باید به وظائف خود آشنا باشید، و یکى از آن وظائف این است که از گفتار فردى که دانا و آگاه و خیرخواه است اطاعت نموده و فرد بى‏اطّلاع را جز اطاعت و تسلیم هیچ وظیفه‏اى نیست. و اگر حرف مرا گوش کرده و از آن اطاعت کنید مطمئنّ باشید که من به خواست خداوند شماها را به راه حقیقت رسانده و از مراحل تیره و تار زندگى نجات خواهم داد، هر چند که در طىّ این راه سختى و ناگواریهاى بسیار ببینم!. و این را بدانید که این سراى چند روزه از خوشى و شیرینى دور است و لذّتهاى ظاهرى آن آلوده به زحمت و گرفتارى و فشار بوده و آنان که فریب ظاهر و زینتهاى دنیا را مى‏خورند در حقیقت محروم و مغبون شده و در آخر ندامت و پشیمانى سودى به حال ایشان نخواهد داشت.

                        احتجاج-ترجمه جعفرى، ج‏1، ص: 366

سپس این را بدانید چنان که گروهى از بنى اسرائیل از نوشیدن آب نهرى ممنوع شدند، و جز گروه اندکى همگى بر خلاف دستور و نهى آن پیغمبر رفتار نمودند، شما- خدا رحمتتان کناد!- از آن گروهى هستید که از اوامر و دستورات پیغمبرشان اطاعت نموده و از تکالیف او سرپیچى نکردند، و امّا عائشه در این جریان راه خطا پوئیده و از رأى زنانه پیروى نمود، ولى او همچون گذشته نزد ما همان حرمت نخست (امّ المؤمنینى) را دارد و رسیدگى امور تنها بدست خداوند است، هر که را خواهد ببخشد و آن را که بخواهد عذاب مى‏کند.

/ 0 نظر / 10 بازدید