پیامبر رحمت 6

برای دیدن نمامتن فارسی و انگلیسی به لینک دائم بروید. :)

برای دیدن تصویر در ابعاد اصلی آن را دانلود کنید

منبع نمامتن ضمیمه:
ترجمه مغازی واقدی،‌ ص 401.

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید