1دعا و 100000 دعا

على، از پدرش گوید: عبد اللَّه بن جندب را در موقف (عرفات) دیدم و وقوفى بهتر از وقوف او ندیدم، پیوسته دو دستش به سوى آسمان دراز بود و اشکش بر دو گونه‏اش روان بود تا به زمین مى‏رسید و چون مردم برگشتند، به او گفتم: اى أبا محمد! من وقوفى بهتر از وقوف تو ندیدم.

گفت: به خدا من جز براى برادران دینى خود دعائى نکردم و این براى آن است که أبوالحسن- امام کاظم- (ع) به من خبر داد که هر که در پشت سر براى برادر خود دعا کند، از عرش به او ندا رسد که: براى تو باد صد هزار برابر آن و من بد داشتم که صد هزار دعاى تعهد شده را براى یک دعاء از دست بدهم که نمى‏دانم آن یک دعاء اجابت مى‏شود یا نه؟

/ 1 نظر / 10 بازدید