برخی خصوصیات شیعه

مشکاة الانوار-ترجمه عطاردى ص 72 منزلت شیعیان و حقوق آنها

 14. و نیز فرمود: از رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله پرسیدند شیعیان على چه گونه هستند؟ فرمود: هر گاه نیکى کنند خوشحال مى‏شوند و هر گاه بد کنند استغفار مى‏نمایند. و هر گاه چیزى بآنها داده شود سپاسگزارى مى‏نمایند و هر گاه گرفتار شوند شکیبا مى‏باشند و هر گاه غضب کنند خشم خود را فرو مى‏برند و از لغزش خطاکار در مى‏گذرند.

 15. على علیه السّلام فرمود: اگر با این شمشیرم دماغ مؤمن را خورد کنم که مرا دشمن بدارد، او با من عناد نخواهد ورزید، و اگر دنیا را به منافق بدهم که مرا دوست داشته باشد او مرا دوست نخواهد داشت

/ 0 نظر / 10 بازدید