نقد نقل های تاریخی ترورهای صدر اسلام علیه کفار


خیلی از مسائل تاریخی فعلا تحلیل و تشکیک نشدند و بدون فکر، فقط از قدما نقل شده اند. ولی هر از چندگاهی اشتباه بودنشان اثبات می شود. برای نمونه نزدیک 13 قرن افسانه غرانیق را گفتند تا علامه عسکری ای آمد و آن را نقد کرد. نزدیک 1200 سال قتل عام بنی قریظه کتاب به کتاب و  تفسیر به تفسیر چرخید تا یه سری اومدند  و ساختگی بودنش رو اثبات کردند.

و نیز نقد دیگری از آن را در اینجاببینید .

روحیه رسول الله و جوانمردی ایشان و عین در برابر عین،  ید در برابر ید و... مانع از این رفتار ها از سوی ایشان است.. چطور لکم فی رسول الله اسوة حسنة این رفتارهای  غیر اخلاقی بر می آد؟ مگر سنت ائمه غیر از رسول الله است؟ حضرت علی(ع) در نهج البلاغه می فرماید تا هنگامی که خوارج دست به شمشیر نشده اند و فقط حرف می زنند، هر چقدر هم گفتارشان زننده باشد با آن ها مقابله نخواهم کرد. امام صادق در روایت «عنوان بصری» می گویند اگر به تو  گفتند یک حرف بگویی ده تا جواب می شنوی بگو اگر  ده حرف بزنی یکی هم نمی شنوی و...  سیره ی معصومین پر است از این رفتارهای بزرگ منشانه.  تاریخ ترورها را خلفا جعل کرده اند تا برای ترور های خود و عوام فریبیشان ملعبه ی دستی داشته باشند.

/ 0 نظر / 10 بازدید