خدایا عاشقان را با غم عشق آشنا کن

خدایا عاشقان را با غم عشق آشنا کن

ز غم های دگر غیر از غم عشقت رها کن

تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری

شکسته قلب من جانا به عهد خود وفا کن

خدایا بی پناهم زتو جز تو نخواهم

اگر عشقت گناه است ببین غرق گناهم

دو دست دعا فرا برده ام بسوی آسمان ها

که تا پرکشم بسوی غمت رها  در کهکشان ها

بسوی آسمان هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

/ 0 نظر / 13 بازدید