برخی خ

تحف العقول-ترجمه جنتى  ص : 467
28. شیعه ما نیست جز کسى که خدا را در نظر داشته باشد، و اطاعت او کند. شیعه را نتوان شناخت جز با تواضع، افتادگى، امانت، ذکر فراوان، روزه، نماز، نیکى با پدر و مادر، رسیدگى به همسایگان فقیر و بینوا و بدهکار و یتیم، راستگوئى و تلاوت قرآن، شیعه ما جز خیر نگوید، و امین قبیله‏اش باشد.

/ 0 نظر / 11 بازدید