کتاب شناسی« تاریخ پیامبر اسلام(ص)» نوشته ی آیتی

ترور های منسوب به مسلمانان صدر اسلام با تاییدیه پیامبر(ص) در ایران عموما از کتاب دکتر آیتی نقل می شود. در زیر کتاب شناسی این کتاب که توسط مرکز نور در نرم افزار «معصومین(ع)» ارائه شده، می آید.

 

تاریخ پیامبر اسلام(ص)
این اثر بوسیله مرحوم حجة الاسلام دکتر محمد ابراهیم آیتی (د. 1342ش) در موضوع زندگانى رسول خدا نوشته شده است.
از آنجا که کتاب پس از درگذشت مؤلف منتشر شده، دکتر ابوالقاسم گرجى (از دوستان مؤلف و از دانش آموختگان حوزه نجف و استاد دانشکده حقوق تهران) آن را تنظیم و تکمیل کرده است زیرا مؤلف قدرى از حوادث آخر عمر پیامبر را نیاورده و نام کتاب را «تاریخ اسلام» گذشته بوده که دوره‏اى از تاریخ اسلام را تدوین نماید. مصحح کتاب با تغییر و اضافه مطالب جدید، ترجمه اشعار و متون عربى، توضیحى در پاورقى‏ها و ... کتاب را ارائه کرده است.
محتواى کتاب‏
کتاب تاریخ پیامبر اسلام، زندگى آن حضرت و حوادث دوران رسالت را به ترتیب معمول تاریخى تدوین کرده و پس از دوران مکى، رویدادهاى هر یک از سال‏هاى هجرى را به تفصیل آورده است. بخشى از مطالب کتاب چنین است: نیاکان رسول خدا (ص)، تولد آن حضرت، پرورش نزد حلیمه، فوت مادر ، درگذشت عبدالمطلب و ابوطالب، سفر به شام، شرکت در جنگ فجار، حلف‏الفضول، ازدواج با خدیجه و ... و به همین ترتیب ماجراهای زندگی رسول خدا را تا سال نهم هجرت. وقایع بعد سال نهم، از جمله حجة الوداع، غدیر خم، وفات پیامبر و ... نیامده است که این را باید به حساب به پایان آمدن ناگهانی عمر مؤلف (رحمة الله علیه) گذاشت.
مؤلف دانشمند این اثر به شیوه علمى، منابع خود را به طور کامل ذکر کرده و چنانکه از پایان کتاب استفاده مى‏شود وى به 156منبع ارجاع داده است.
ویژگیهاى کتاب‏
از ویژگى‏هاى کتاب، ذکر روایات مختلف در باره یک واقعه است. البته به نظر مى‏رسد مرحوم آیتى بنا به تحلیل نداشته و خواسته است مطالب را به صورت گزارش ارئه دهد؛ از این رو درباره گزارش‏ها کمتر به اظهار نظر پرداخته است.
یکی از ویژگی‏های این کتاب که آن را از نظر تحقیقی برجسته می‏سازد، توقف مؤلف بر نکاتی است که در کتب مشابه کمتر به آن توجه شده است؛ مانند بحث از مناصب کعبه مقارن ظهور اسلام که مؤلف چهارده منصب مهم آن را بر می‏شمارد.
یکی دیگر از این ویژگی‏ها سلیس بودن نثر فارسی آن است.
این اثر حدود 16 سال پس از درگذشت نویسنده، از طرف دانشگاه تهران چاپ شده و چندین بار تجدید چاپ گردیده است.

 

اتمام نقل قول

نتیجه: این کتاب تماما توسط دکتر آیتی نوشته نشده و باید در استنادات آن دقت کرد.

/ 0 نظر / 18 بازدید